Книжки з охорони праці

Перша допомога при зовнішній кровотечі

Халмурадов. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях

Засоби спинення кровотечі можна поділити на дві гру­пи— попередні, або тимчасові, і остаточні. Для надання першої ме­дичної допомоги користуються тимчасовими засобами зупинення кровотечі, а остаточна зупинка виконується у медичному закладі. При будь-якій кровотечі особа, яка надає допомогу, повинна діяти швидко, рішуче й обережно. Її завдання полягає в тому, щоб якомо­га швидше, простіше і надійніше зупинити кровотечу, не погіршити при цьому стан здоров'я потерпілого. При наданні допомоги потер­пілого не роздягають, а тільки звільняють від одягу ділянку, що кровоточить. Артеріальну кровотечу можна зупинити пальцевим притисненням артеріального стовбура, круговим перетягуванням кінцівки джгутом, максимальним згинанням її в суглобі.
При артеріальній кровотечі спочатку слід негайно притисну­ти артерії пальцем в певних анатомічних точках. При травмах го­лови, обличчя, (рис. 4.1) кровотечу зупиняють пальцевим при­тисненням загальної сонної, зовнішньої щелепної, скроневої артерій. При ушкодженні артеріальних судин верхньої га ниж­ньої кінцівок кровотечу зупиняють пальцевим притисненням у відповідних місцях, де судини розташовані неглибоко і можуть бути притиснені до найближчої кістки.


Недоліком методу пальцевого притиснення є неможливість тривалої зупинки кровотечі і можливе інфікування рани.
Максимальне згинання кінцівок у суглобах.
Для тимчасової зупинки кровотечі із судин кінцівок можна використати також метод максимального згинання кінцівок у су­глобах (рис. 4.2). При кровотечі з підключичної або з плечової артерії руки заводять за спину та фіксують їх пов'язкою. При кро­вотечі з верхньої кінцівки використовувують тугий валик розмі­ром з кулак потерпілого, який підкладають у пахвову ділянку, плече щільно фіксують до тулуба до повної зупинки кровотечі. Якщо кровоточать судини передпліччя, руку згинають у ліктьо­вому суглобі. При кровотечі із рани гомілки або ступні ногу зги­нають у колінному суглобі. Обов'язковою умовою є те, що необ­хідно підкладати валик перед тим, як максимально згинати кінцівку у суглобі.


Перетягування кінцівки джгутом.
Цей метод використовують тільки при артеріальній крово­течі із судин кінцівок, використовуючи кровоспинний джгут. Випускається готовий гумовий джгут у вигляді стрічки довжи­ною 1,5 м, яка має на одному кінці гачок, на другому— лан­цюжок, а також тканинний джгут з механічною закруткою. В залежності від локалізації джерела крововиливу джгут накла­дається на верхню третину плеча або на середню частину стег­на (рис. 4.3).

Ви бачите тільки 36% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.