Книжки з охорони праці

Халмурадов. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях

Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях:Навч.посібник.-К.:Центр навчальної літератури,2006.-2006-138с.

Розглядаються питання першої допомоги забезпечення її надання.

Матеріал викладено відповідно до розділу «ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» програми курсу «Безпека життєдіяль­ності».

У навчальному посібнику висвітлені питання організаційних захо­дів і засобів надання першої допомоги, перша допомога при транспо­ртних катастрофах і аваріях, допомога у надзвичайних ситуаціях при отруєнні хімічними сполуками, допомога при отруєннях природного походження. Висвітлені сучасні погляди з надання долікарської реані­мації.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів усіх спеціа­льностей, як з курсу «Безпека життєдіяльності», так й «Основи меди­чних знань».