Книжки з охорони праці

Нові форми міжнародного екологічного співробітництва

Юрченко. Екологія

Певні перспективи природоохоронного співробітництва відкривають­ся у зв'язку із роззброєнням, конверсією, скороченням воєнних бюджетів.
Високий науковий і технологічний потенціал означених заходів бажано також повніше використовувати для благородної мети — врятування люд­ства від загрожуючої екологічної катастрофи.
Поряд із системою ООН і міжнародних організацій рівня ЄС у сфері дослідження глобальних екологічних проблем діють неурядові організації. В організаційному плані вони зорієнтовані на штаб-квартиру в Найробі, де перебуває Комітет зв'язку з проблем довкілля, який контролює глобальну мережу екологічно зорієнтованих неурядових організацій, сприяє обміну інформацією між ними,. координує спільні акції, видає щоквартальний бю­летень і ряд інших видань, у тому числі й освітнього характеру. Аналогіч­ний орган — Європейське бюро з навколишнього середовища створено в ЄС. Воно охоплює понад 70 науково-виробничих об'єднань, має секретарі­ат у Брюсселі і проводить відповідну інформаційну діяльність.
Міжнародне співробітництво починає набирати нових форм. Швеція бере участь в очищенні Вісли. Фінляндія готова реконструювати Мурмансь­кий комбінат «Сєвєронікель», щоб виробництво тут стало екологічно безпеч­нішим. Витрачені фінами кошти будуть згодом компенсовані за рахунок одержаного понад план нікелю. Внаслідок цього країни лише виграють.
Держави Північної Європи — Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія і Швеція — пропонують заборонити використання морського дна як ядерно­го звалища і терміново укласти відповідну угоду. Однак, поки що не всі країни згодні з цим (зокрема Англія). Взагалі зв'язки між країнами Балтії, що швидко розширюються, створюють добру регіональну основу для вирі­шення екологічної проблеми на рівні регіонального співтовариства, форму­вання першої на планеті регіональної системи екологічної безпеки.
Яким чином буде відбуватися взаємодоповнення внутрішньої і зовні­шньої політики для вирішення екологічної проблеми? Наведемо кілька прикладів такої взаємодії. Найбільш очевидна з них — міжнародна взаємо­дія у справі подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Генераль­на Асамблея ООН прийняла, за загальної підтримки всіх своїх членів, спе­ціальну резолюцію, яка поставила завдання мобілізації колективних зусиль і передбачила широкий комплекс заходів щодо цього. Резолюція, співавто­рами якої виступили 120 країн — членів ООН — унікальний документ, що вперше в історії ООН закликає всі діючі в її системі організації відгукнути­ся на глобальну трагедію. Ще однією ілюстрацією здійснення перспектив­ного міжнародного проекту екологічного співробітництва є екологічне забезпечення Чорного моря. Заслуговують на увагу також міжнародний проект надання допомоги в підготовці плану дій з відновлення Аральсько­го моря та збереження унікальних екосистем Байкалу.
Водночас не можна не відзначити, що серед міжнародних домовлено­стей з питань навколишнього середовища поки що немає такої, яка містила б найбільш важливі загальні принципи міждержавної природоохоронної взаємодії. Практика світового співтовариства підштовхує до вироблення та прийняття своєрідного кодексу цивілізованої екологічної поведінки дер­жав, що визначав би і органічно поєднував їх права та обов'язки.

Ви бачите тільки 21% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.