Книжки з охорони праці

Екологічна комунікація в виробництві, реалізації і споживанні продуктів харчування та товарів широкого вжитку

Юрченко. Екологія

Важливим аспектом міжнародної екологічної комунікації є виробництво, реалізація і споживання продуктів харчування та товарів широкого вжитку.
Підвищення вмісту шкідливих речовин у продуктах харчування ви­кликає занепокоєння громадськості й товариств споживачів у багатьох кра­їнах. На третій Міжнародній конференції з інформації про обговорення і технології продуктів харчування у Будапешті (1989 р.) розглядалося питан­ня про контроль за поширенням і застосуванням пестицидів і гербіцидів у сільському господарстві. Як відомо, експорт сільськогосподарських отру­тохімікатів може здійснюватися через імпорт продуктів харчування, що містять їх залишки в шкідливих для здоров'я концентраціях, і сприяти по­рушенню екологічної безпеки країни-експортера. Транскордонне перене­сення шкідливих і небезпечних речовин з товарами, зокрема з продуктами харчування, набуває зараз особливого значення в міжнародному екологіч­ному праві й потребує вироблення спільних рішень на рівні ООН.

Ви бачите тільки 28% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.