Книжки з охорони праці

Переваги, які надає організації система управління навколишнім середовищем

Юрченко. Екологія

В структурі економіки України значне місце належить сферам ви­робництва, які щорічно створюють сотні мільйонів тон відходів. Наяв­ність такої кількості відходів, в тому числі токсичних, є найбільш вагомим фактором забруднення навколишнього середовища, міграції токсичних та інших небезпечних речовин за межі окремих підприємств, регіонів, Укра­їни в цілому.
Вирішення проблеми обмеження негативних впливів різних видів еко­номічної діяльності на природне середовище, попередження цих впливів є пріоритетним завданням стабілізації економічної і соціальної діяльності, ста­лого розвитку в Україні. Враховуючи ці обставини, вже прийнята низка зако­нів, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, інших нормативних актів. Але для реалізації вимог цих законів та нормативних актів необхідно застосування конкретного механізму, який може забезпечити виконання по­трібних вимог. Таким загальним механізмом може бути система управління навколишнім середовищем, яка повинна будуватися за принципом ієрархії: суб'єкт економічної діяльності, регіон, держава в цілому.

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.