Книжки з охорони праці

Мета та принципи управління навколишнім середовищем

Юрченко. Екологія

Основною метою створення і впровадження системи управління на­вколишнім середовищем на підприємствах є встановлення, регламентація та нагляд за дотриманням вимог щодо екологічних характеристик викону­ваних видів діяльності, продукції та послуг.
Така система повинна підтримуватись чинним законодавством, державними стандартами, нормативами та нормами щодо вмісту шкід­ливих речовин-забруднювачів і екологічних показників якості продукції та послуг.
Одним з базових принципів управління навколишнім середовищем є визначення та задоволення потреб зацікавлених сторін, на які організація впливає своєю основною діяльністю та чини і екологічний вплив. Це мо­жуть бути споживачі, жителі населеного пункту, в якому розміщена орга­нізація, місцеві органи влади. Система управління навколишнім середо­вищем є інтегрованою частиною загальної системи управління організа­цією. Вона повинна бути тісно пов'язана з іншими системами, зокрема з системою управління якістю, системою управління фінансовими показни­ками, тощо.

Ви бачите тільки 49% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.