Книжки з охорони праці

Передумови впровадження міжнародних стандартів ISO серії 14000 на системи управління навколишнім середовищем в Україні

Юрченко. Екологія

Своїм життям, самим фактом свого існування, а тим більше своїм гос­подарюванням, людина впливає на навколишнє середовище. Впливаючи, перетворює його, про що наголошував ще В.І. Вернадський. Але людина розумна в процесі своєї ноосферної діяльності мусить контролювати, регу­лювати та регламентувати свої дії по відношенню до природи, тобто управ­ляти впливом на навколишнє середовище.
На сучасному етапі розвитку суспільство велику увагу приділяє про­блемам контролю забруднення навколишнього середовища, впровадженню попереджувальних природоохоронних заходів, заходів щодо ефективного вико­ристання природних ресурсів та екологічно чистих технологій.
Концентрація зусиль світового співтовариства на цих проблемах, як частини концепції сталого розвитку, знайшла відображення у прийнятих Деклараціях про навколишнє середовище та розвиток (Ріо-де-Жанейро, 1992 р. та Йоханесбург, 2002 p.).

Ви бачите тільки 24% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.