Книжки з охорони праці

Екологічний аудит як інструмент підвищення інвестиційної привабливості підприємства

Юрченко. Екологія

Екологічний облік і контроль динамічно розвивають напрямки діяль­ності, що включають фінансовий і управлінський облік, звітність за еколо­гічними показниками й екологічний аудит. Перший крок у напрямку зміс­товного екологічного обліку на рівні підприємств зроблений наприкінці 80-х років XX ст. відповідно до Міжнародних стандартів обліку і звітності. До того часу бухгалтери залишалися осторонь під час обговорення питань, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, і їх не залучали до управління природоохоронною діяльністю. Більш того, не використовува­лася традиційна модель обліку для відображення природоохоронної діяль­ності навіть у тих випадках, коли від цього залежало виживання компанії. Зв'язок між управлінням природоохоронною діяльністю й екологічним об­ліком стає особливо очевидним, якщо керуватись принципом «не можеш вимірити, не зможеш керувати».
Спочатку облік не сприймався як інструмент управління природоохо­ронною діяльністю навіть незважаючи на швидке зростання витрат і зобов'я­зань західних підприємств, пов'язаних із природоохоронною діяльністю, — вони не відображалися у фінансових звітах. Наприклад, Агенство США з охорони навколишнього середовища виявило 27 000 місць поховання від­ходів, для очищення яких буде потрібно 1 млрд. доларів.

Ви бачите тільки 24% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.