Книжки з охорони праці

Етапи становлення та розвитку екологічного аудиту

Юрченко. Екологія

З початку 70-х pp. XX ст. підприємства та компанії країн Європи і Північної Америки стали нести юридичну відповідальність за нанесення збитку навколишньому середовищу, що приводило їх до додаткових фінан­сових утрат. У цьому зв'язку підприємства почали оцінювати відповідність своєї діяльності нормам екологічного законодавства.
За деякими ознаками такий підхід нагадував фінансовий аудит і тому одержав назву екологічно­го аудиту.
До середини 80-х pp. екологічний аудит сформувався як метод внут­рішнього адміністративного керування для посилення контролю за діяльні­стю підприємства. Цей напрямок екологічного аудиту, введений Міжна­родною торгівельною палатою, включав також оцінку відповідності стратегії діяльності компаній нормам екологічного законодавства.
Екоаудит одержав широке поширення в промислово розвинутих краї­нах — у Канаді, Великобританії, Нідерландах, США, Швеції, країнах ЄС і Східної Європи. В числі перших, що розробили власні програми екоаудиту, були компанії US Steel, Allied Chemical і Occidental Petroleum.
У 1984 p. національне Агентство з охорони навколишнього середови­ща США розробило концепцію аудиту для федеральних агентств. Близько 40 різних федеральних агентств до 1987 р. розробили свої програми екоаудиту.

Ви бачите тільки 30% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.