Книжки з охорони праці

Правовий статус експерта екологічної експертизи

Юрченко. Екологія

Права експерта
Правовий статус експерта — це право-суб'єктність фахівця, що має вищу освіту, володіє відповідною спеціальністю і високою кваліфікацією, глибокими професійними знаннями, навичками аналізу експертної ін­формації, методикою еколого-експертної оцінки і має практичний досвід у відповідній галузі знань не менше трьох останнього років. Експерт має право:
• Вимагати подачу необхідних матеріалів, інформації для проведення екологічної експертизи.
• Зобов'язувати власників, користувачів, замовників, чи авторів об'єктів екологічної експертизи подавати інформацію про їхній екологічний вплив і висновки попередніх експертиз.
• Одержувати від органів центральної виконавчої влади, інших юриди­чних осіб достовірні відомості, довідкові, інформаційні матеріали.
• Готувати пропозиції про відхилення поданих на екологічну експерти­зу матеріалів, що порушують вимоги екологічного законодавства.
• Ставити питання про відхилення поданих на екологічну експертизу матеріалів, що не відповідають вимогам законодавства, екологічним стандартам і нормативам, прийняття яких вимагало додаткових дослі­джень, пошукових робіт чи додаткових капіталовкладень.
• Вносити пропозиції про залучення до проведення екологічної експерти­зи висококваліфікованих фахівців, утворення відповідної матеріально- технічної й інформаційної бази.
• Направляти підготовлені висновки екологічної експертизи зацікавле­ним особам і фірмам, що приймання рішення про реалізацію об'єктів екологічної експертизи.

Ви бачите тільки 28% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.