Книжки з охорони праці

Наукові засади раціонального природокористування

Юрченко. Екологія

Теоретичною основою природоохоронних заходів є екологія, яка за­вдяки широким зв'язкам з багатьма природничими і гуманітарними науками може вивчити і проаналізувати різноманітні явища природи, пізнати при­роду як одне ціле.
Наукові дослідження біології і екології рослинного й тваринного сві­ту, детальне вивчення основ структури і функціонування природних і шту­чних екосистем, вивчення закономірностей розвитку біоценозів, їх зв'язків і взаємовідносин з навколишнім природним середовищем, а також впливу господарської діяльності людини на природні екосистеми і окремі ландша­фти є необхідною умовою для розробки системи заходів з питань раціона­льного природокористування. Під час вивчення екосистем важливе місце повинні зайняти дослідження динаміки чисельності популяцій і механізмів регуляції їх, що розглядається як регулюючий процес, в якому беруть участь внутрішньо популяційні (наприклад, конкуренція за їжу) і біоцентричні (вплив хижаків, паразитів, збуджувачів хвороб і епідемій) механізми.

Ви бачите тільки 25% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.