Книжки з охорони праці

Цілі, завдання та напрямки раціонального природокористування

Юрченко. Екологія

Проблеми природокористування завжди були важливими для людства, але найбільшої актуальності вони набули в наш час, коли господарська дія­льність людини викликала великі зміни природного середовища на всій пла­неті. Пояснюється це різким збільшенням чисельності населення Землі, над­мірним використанням природних ресурсів і наслідками науково-технічної революції. Тому все повніше усвідомлюється необхідність глобального вирі­шення проблем раціонального природокористування, на науковій основі.
Наукові основи природокористування необхідно розробляти, виходя­чи з принципів раціонального використання природних ресурсів, основних положень екології і вчення про біосферу та комплексних розробок щодо оптимального розміщення продуктивних сил. Спочатку потрібно опрацю­вати загальну теорію раціонального природокористування, що грунтується на пізнанні об'єктивних законів історичного розвитку процесу взаємодії природи і суспільства, з метою передбачити і оцінити наслідки такої взаємодії не тільки в найближчий час, але й у віддаленій перспективі.

Ви бачите тільки 37% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.