Книжки з охорони праці

Поняття екологічного моніторингу, його мета та завдання

Юрченко. Екологія

Оцінка глобального екологічного стану в нинішній час має досить широкий діапазон: від порівняно оптимістичної «необхідно зупинити еко­логічну кризу», до помірно песимістичної «планета знаходиться на крок до кризи» та вкрай песимістичної «на регіональному рівні мова вже йде про жорстку екологічну катастрофу».
Шляхи вирішення екологічних проблем, стратегія екологічної безпеки та стійкого розвитку все ще залишаються невизначеними. Вважається, що відпо­відь на ці питання повинна дати наукова концепція екологічної безпеки на базі екологічного моніторингу. Першим етапом на шляху в цьому напрямку має бути саме система збору інформації про стан навколишнього середовища.
В кінці 60-х pp. XX ст. міжнародна спільнота усвідомила, що необхідна координація зусиль зі збору, зберігання та переробки інформації про стан на­вколишнього середовища. В 1972 р. в Стокгольмі пройшла конференція з охорони навколишнього середовища під егідою ООН, яка прийняла Програ­му ООН з навколишнього середовища (UNED), затверджену резолюцією від 15. 12. 72 р. № 2997. У межах зазначеної Програми було розроблено концеп­цію і програму моніторингу та оцінки стану довкілля.

Ви бачите тільки 32% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.