Книжки з охорони праці

Юрченко. Екологія

Юрченко Л.І Екологія.Навчальний посібник.-К.:Центр учбової літератури,2009-304с.

Навчальний посібник є адаптованою до навчальних потреб систематизацією провідних поглядів і позицій сучасної екологічної думки. В ньому широко і ґрунтов­но розкриваються спеціальні питання, передбачені освітньо-професійною програмою для студентів напряму «Економіка і підприємництво». Теми для вивчення ілюстру­ються прикладами і дослідженнями окремих ситуацій та конкретних випадків.

Для студентів вищих навчальних закладів екологічного напряму підготовки. Книга може бути корисною також екологам та економістам-практикам, усім, кому не байдужі проблеми сучасної екології.