Книжки з охорони праці

Мягченко. Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Мягченко О.П.Безпека життєдіяльності людини та суспільства.Навч.пос.-К.:Центр учбової літератури,2010.-384с.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів третього та чет­вертого рівнів-акредитації гуманітарних спеціальностей. Розглянуто теоретичні, прак­тичні питання небезпечних факторів в складній системі "Людина-Техніка-Середовище". Посібник висвітлює питання безпеки у виробничій, побутовій, природній та соціальній сферах дії людини. Розглянуто проблеми небезпеки у надзвичайних станах, зокрема екологічному, соціальному. Показано значення законодавства як основи безпечної ді­яльності людини. Посібник містить схеми практичних занять та необхідний довідковий матеріал, який доповнює його загальний зміст, наведено словник термінів, алфавітний та предметний покажчики, містить 2 додатки, 330 с„ 10 рис,, 7 табл.