Книжки з охорони праці

Мягченко. Основи екології

Мягченко.О.П Основи екології.Підручник.-К.:Цент учбової літератури,2010.312с.

Підручник відповідає змісту і структурі типової програми "Основи екології", за­твердженої Міністерством освіти і науки України, призначений для студентів факуль­тетів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів 3 та 4 рівнів акредитації. Розглянуто питання теоретичних основ екології, стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах, як результат діяльності людини, суспільства та економічні проблеми, які виникли в результаті нераціональної діяльності людства в біосфері.

Підручник містить картографічний матеріал, який відображає сучасні соціально- економічні проблеми України та два додатки. Додаток 1 містить орієнтовні схеми лабораторно-практичних робіт. Додаток 2 надає інформацію, необхідну для виконан­ня практичних робіт та сприяє кращому розумінню основного тексту.