Книжки з охорони праці

Вплив іонізуючих випромінювань на організм людини

Запорожець. Основи охорони праці

Іонізуючі речовини використовуються в контрольно-вимірювальній апаратурі, медицині, хімії, у технологічних процесах, для розпізнавання, оцінки якості та ін. В цивільній авіації радіоак­тивні речовини застосовуються у приладах літаків, у дефектоскопах для контролю цілісності окремих вузлів і деталей літаків, у рівнемі­рах для визначення рівня рідин.
Іонізуючим називається випромінювання, під дією якого у се­редовищі утворюються заряджені частинки різних знаків. До іонізуючого випромінювання відносяться: потоки а-, р- частки, у-промені і нейтрони, що випускаються при мимовільному розпаді радіоактивних речовин; рентгенівські промені, що виникають під час взаємодії радіоак­тивних випромінювань і прискорених заряджених частинок; потоки заряджених частинок - електронів, протонів та інших, прискорених до великих енергій у спеціальних прискорювальних установках.
Іонізуючі випромінювання в організмі людини викликають іоні­зацію молекул і атомів тканини, порушують хімічні структури спо­лук, утворюють сполуки, не властиві живій клітині, що у свою чергу призводить до її відмирання.
Складні зміни фізичних і біохімічних процесів в організмі лю­дини можуть бути залежними від дози опромінення або оборотни­ми, тобто функції окремих органів і всього організму людини від­новлюються цілком. Такі процеси можуть бути необоротними, що призводить до функціональних порушень в організмі та виникнен­ня променевої хвороби.
Захворювання організму може викликати гостру і хронічну. форми променевої хвороби. Гостра форма виникає під дією великих доз опромінення за короткий проміжок часу, хронічна форма розвивається в результаті тривалої дії малих доз при зо­внішньому опроміненні чи при попаданні усередину організму під час прийому їжі, паління, вдихання малих кількостей радіоак­тивних речовин. При гострій променевій хворобі спостерігається анемія, слабкість і схильність організму до інфекційних захворю­вань.

Ви бачите тільки 41% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.