Книжки з охорони праці

Статистика екології земельних ресурсів

Тарасова. Екологічна статистика

Земельні ресурси - одні з найбільш універсальних природних ресурсів, які необхідні для всіх галузей господарства. Найціннішою частиною земельних ресурсів є сільськогосподарські землі оскільки вони забезпечують людство продуктами харчування. Через діяльність людини, структура земної поверхні постійно змінюється: зменшуються площі сільськогосподарських угідь і лісів, структура ґрунтів деградує, вони перенасичені шкідливими хімічними сполуками, мають дефіцит вологи або перезволоженість, надлишок води в ґрунтах та їхню засоленість. Повсюдно родючість ґрунтів катастрофічно зменшується. Великих збитків сільському господарству завдає ерозія ґрунтів. Одне з найбільших лих після ерозії ґрунтів - їх засолення, основна причина якого полягає в неправильному зрошенні. Тому користуватися ґрунтом, землею слід розумно й бережно. Потрібні термінові заходи для відтворення структури й родючості ґрунтів - їх нейтралізація, розсолення, збагачення гумусом тощо.
Система показників екології земельних ресурсів
При статистичному аналізі екології земельних ресурсів використовується система показників екологічного стану земель, до складу якої входять слідуючи групи показників: показники порушення і рекультивації земель; показників стану та забруднення ґрунтів,
показники санітарно-хімічного і мікробіологічного стану ґрунтів, показники забруднення ґрунтів cs-137., показники і напрямки природоохоронних витрат.
1. Показники порушення і рекультивації земель
• Структура земельного фонду (дод.3.3 табл. 3);
• Ерозія ґрунтів;
• Деградація ґрунтів;
• Радіоекологічна ситуація.
2. Показників стану та забруднення ґрунтів
Стан та забруднення ґрунтів складається з двох основних груп - характеристик стану та характеристик забруднення.
Характеристиками стану ґрунтів
• характеристика гумусового горизонту;
• характеристика вмісту елементів живлення рослин у ґрунті;
• характеристика оптимальних фізичних властивостей ґрунту (щільності, агрегованості, вологоємкості, водопроникливості та ін.);
• характеристика ґрунтового профілю;
• характеристика фізико-хімічних властивостей ґрунту.
Характеристиками забруднення ґрунтів
• відповідність стану ґрунтів гігієнічним нормативам;
• вміст токсичних речовин в ґрунті;
• вміст токсичних речовин в продукції рослинництва;
• забруднення нітратами основних видів овочів;
• забруднення ґрунту Cs-137;
• контрзаходи на забруднених сільгоспугіддях України.

Ви бачите тільки 56% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.