Книжки з охорони праці

Статистика екології водних ресурсів

Тарасова. Екологічна статистика

Гідросфера - це водна сфера нашої планети, сукупність океанів, морів, вод континентів, льодовикових покровів. Запаси води на Землі
величезні - 1,46-10 м3 (0,025% її маси). Але це переважно гірко- солона морська вода, непридатна для пиття й технологічного використання. Прісна вода, яку використовує людство для своїх потреб, становить лише 1% її загальної кількості на планеті, причому її містять річки, озера й підземні води. Річковий стік України становить у середньому 83,5 млрд. м3, а в посушливі роки зменшується до 48,8 млрд. м3. Підземні води України мають не менше значення для забезпечення водою населення: близько 70% населення сіл і селищ міського типу задовольняють свої потреби в питній воді за рахунок ґрунтових вод (колодязі) чи глибших водоносних горизонтів (свердловин). Стан підземних вод України в цілому кращий, ніж поверхневого стоку, хоча місцями вони забруднюються стоками промислових підприємств, тваринницьких комплексів тощо.
Система показники використання та забруднення водних об'єктів
Система показники використання та забруднення водних об'єктів складається з таких груп:
Показники забору та використання води,
Показники використання свіжої води,
Показники використання прісної води,
Показники використання та відведення свіжої води підприємствами галузей економіки,
Показники якості води,
Показники екологічної безпеки водних об'єктів,
Показники скидання забруднювальних речовин у водні об'єкти,
Показники очищення зворотних вод на очисних спорудах.
1. Показники забору та використання води.
1. Забір води із природних водних об'єктів.
Забір води із природних водних об'єктів для використання.
Забір води з поверхневих та підземних водних об'єктів.
Забір води річок, морів України.
Забір води із підземних джерел.
Забір води із природних водних об'єктів у розрахунку на душу населення.
Втрати води при транспортуванні.
Обсяг оборотної і послідовно використаної води.
Частка оборотної та послідовно використаної води в загальному обсязі використання води на виробничі потреби.
Економія забору води за рахунок оборотного та послідовного водопостачання.
Використання води з водних об'єктів.
Використання води річок, морів України.
Використання води в системах оборотного та повторно - послідовного водопостачання.
Динаміка використання води основними галузями економіки України.
Динаміка втрат води при транспортуванні в розрізі областей України.
Показники використання свіжої води
Спожито свіжої води всього.
Спожито свіжої води на виробничі потреби.
Спожито свіжої води на господарсько-питні потреби.

Ви бачите тільки 37% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.