Книжки з охорони праці

Статистика екології атмосфери

Тарасова. Екологічна статистика

Атмосфера - один з найважливіших, життєво необхідних екологічних факторів. Вона захищає всі живі істоти Землі від різких температурних коливань і шкідливих випромінювань, є одним з основних засобів перерозподілу сонячної енергії, забезпечує процеси дихання й фотосинтезу. Під забрудненням атмосферного повітря розуміють збільшення концентрації фізичних, хімічних та біологічних компонентів понад рівень, що виводить природні системи зі стану рівноваги. Найбільші забруднення атмосфері спричиняють три різновиди людської діяльності:
механічна обробка як земної поверхні ( сільгоспроботи, утворення кар'єрів тощо) так і різних матеріалів (пиляння, свердлування, розмелювання), що спричинює забруднення атмосфери аерозолями, дрібними частками речовин;
виготовлення й робота з леткими речовинами (пальне, розчинники, гази тощо) - спричинює забруднення газами й парами;
продукти згоряння (в топках електростанцій, моторах двигунів тощо) - спричиняють всі види забруднень.
Система показників викидів шкідливих речовин в атмосферне
повітря
1. Показники обсягів та щільності викидів
Основні забруднювачі (за основними видами економічної діяльності).
Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел по основних видах економічної діяльності: забруднюючих речовин всього, викидів діоксиду сірки, оксидів азоту, вуглеводнів та ЛOC, оксиду вуглецю.
Структура викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел по основних видах економічної діяльності.
Кількість підприємств, де є викиди.
Кількість джерел викидів
Обсяг викидів всього.
Обсяг газуватих та рідких викидів.
Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення.
Викинуто в середньому одним підприємством.
Викиди забруднюючих речовин в розрахунку на 1 км2 території.
Викинуто в розрахунку на одного мешканця.
Показники викидів в атмосферу шкідливих речовин (ШР)
Стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин.
Об'єм ШР, що відходять від стаціонарних джерел забруднення.

Ви бачите тільки 39% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.