Книжки з охорони праці

Інтегровані показники стану і охорони навколишнього середовища, узгоджені з вимогами ОЕСР

Тарасова. Екологічна статистика

Система показників стану навколишнього середовища безпосередньо пов'язана з чинною системою статистичної звітності. Створена форма статистичної звітності забезпечила збір даних про найбільш гострі проблеми, пов'язані з антропогенним впливом на окремі складові навколишнього середовища і поклала основу для побудови системи показників, яка мала виражений по елементний характер і складалася з таких розділів:
♦ показники стану, використання і охорони водних ресурсів;
♦ показники забруднення, охорони і стану атмосферного повітря;
♦ показники стану, використання і охорони земельних ресурсів;
♦ показники стану, використання і охорони лісових ресурсів;
♦ показники наявності, охорони і використання тваринного та рослинного світу;
♦ показники охорони надр, наявності і раціонального використання мінеральних ресурсів;
♦ показники наявності, стану і охорони заповідних територій;
♦ показники утворення, видалення і утилізації промислових відходів;
• показники утворення побутових відходів і охорони навколишнього середовища від їх забруднення;
• показники наявності, стану і використання основних фондів природоохоронного призначення.
В більшості розділів можна виділити шість груп показників:
• наявність та склад забруднень;
• показники антропогенного впливу, що викликає ті чи інші зміни навколишнього середовища;
• природоохоронні заходи;
• показники якісного стану або ступеня забруднення (в регіонах і населених пунктах);
• витрати на охорону природи;
• ефективність природоохоронних витрат.
Міжнародне співтовариство на даному етапі розглядає показники стану навколишнього середовища як комплексний інструментарій для виміру та репрезентації еколого-економічних тенденцій у країні. Виходячи з цих позицій, можна виділити чотири основні типи показників:
• показники сучасного екологічного стану, які визначають чинні екологічні параметри;

Ви бачите тільки 54% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.