Книжки з охорони праці

Антропогенні чинники

Тарасова. Екологічна статистика

Різноманітність форм людської діяльності, які змінюють
біотичні й абіотичні елементи природи, багато вчених об'єднують
під загальною назвою антропогенні впливи, або антропогенні чинники.
І Чинник - це рушійна сила процесів або умова, що впливає на них, суттєва обставина в будь-якому процесі, явищі.
Словник-довідник, с. 461
І Чинник антропогенний - чинник, що виникає в ході
безпосереднього впливу людини на будь-що. (с. 461)
Розрізняють прямі і непрямі, позитивні й негативні антропогенні
чинники. До антропогенних чинників належать усі види створюваних
технікою і безпосередньо людиною впливів, які пригнічують природу:
• забруднення — внесення в середовище нехарактерних для нього нових фізичних, хімічних чи біологічних агентів або перевищення наявного природного рівня цих агентів;
• технічні перетворення й руйнування природних систем
ландшафтів — у процесі добування природних ресурсів, будівництва тощо;
• вичерпання природних ресурсів — корисні копалини, вода, повітря / та ін.);
• глобальні кліматичні впливи — зміна клімату в зв'язку з діяльністю людини;
• естетичні впливи — зміна природних форм, несприятливих для візуального та іншого сприймання.
Взагалі антропогенні чинники - це впливи людини на екосистему,
що зумовлюють у її компонентів (абіотичних і біотичних) суттєві відгуки (реакції).
Вони можуть бути:
■ за походженням — фізичними і хімічними, едафічними і кліматичними, біотичними, урбогенними та техногенними;
■ а за характером зв'язків - вітальними і сигнальними;
■ за часом дії - постійними і періодичними, ледве помітними і катастрофічними.
Будучи за характером впливу екзогенними, вони діють на
ендогенні чинники і завдяки їм "зсередини" - на екосистему або на її компоненти.

Ви бачите тільки 46% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.