Книжки з охорони праці

Характеристика процесів порушення природи

Тарасова. Екологічна статистика

Здійснюючи класифікацію процесів порушення природного середовища, звичайно використовують два основні підходи. В першому застосовується по компонентний принцип. Це означає, що процеси розглядаються стосовно порушених природних компонентів: атмосфери, гідросфери, літосфери, рослинного і тваринного світу. Однак на практиці найчастіше даний підхід комбінується з функціональним, де екодеструктивні процеси групуються за однорідністю змісту заподіяних змін (наприклад, забруднення, порушення ландшафтів тощо). Такий підхід є більш зручним, оскільки складність процесів екодеструктивного впливу не дає змогу виділити суто компонентні зміни. Так, зміни в гідросфері (забруднення води, зміна режиму стоку рік та ін.) можуть приводити до деградації ґрунтів. Аналогічно і руйнування земельних ресурсів (забруднення, ерозія, створення котлованів, насипів) може різко погіршити якість водних ресурсів. Основними видами процесів порушення природного середовища є:
Використання природних ресурсів
1. Вилучення природних ресурсів: невідновних, відновних, території.
2. Виснаження (вичерпання) природних ресурсів.
Порушення якості компонентів природного середовища
3. Забруднення: механічне, хімічне, фізичне, біологічне, інформаційне.
4. Порушення ландшафтів:
• порушення ґрунтів: ерозія, висушування, підтоплення, переущільнення, забруднення, засолення;
• порушення режиму водних систем: зарегулювання стоку рік, вилучення води, зміна русел рік, зміна екосистем, що підтримують водні системи;

Ви бачите тільки 50% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.