Книжки з охорони праці

Використання індексного методу аналізу в екології

Тарасова. Екологічна статистика

В екологічному аналізі нерідко доводиться порівнювати такі якісні показники, як середні викиди забруднюючих речовин в атмосферу, у водойми, грунт. В даному разі йдеться про середні, що обчислені. По- перше, на основі групових середніх, по-друге, по однойменним викидам, фізичний обсяг яких можна підсумувати. Так, в області рівень різних якісних показників, що функціонально пов'язані з фізичним обсягом викидів в окремих районах, буває неоднаковий.
Середній рівень викидів буде залежати як від викидів в окремих підприємствах, так і від частки окремих підприємств у загальній їх кількості по області. Розрахунок середнього рівня викидів по області в базисному і поточному періодах можна здійснити за такими формулами:


де х0 і x1 - середні викиди по окремих районах в базисному і поточному періодах; х0 і х1 - середні викиди по області в цілому; w0 і Wj - кількість підприємств де є викиди.
Отже, зміна середнього рівня якісного показника зумовлена впливом тих факторів, від яких залежить сама середня.
Аналіз динаміки середнього рівня здійснюють на основі побудови системи співзалежних індексів. Індекс, що характеризує зміну середнього рівня якісного показника за рахунок зміни всіх факторів в цілому, дорівнює добутку індексів-співмножників, кожний з яких характеризує зміну лише одного фактора і тим самим вплив цієї зміни на динаміку середньої.
Відношення середніх рівнів якісного показника за поточний і базисний періоди являє собою індекс змінного складу:


Величина цього індексу залежить від двох факторів: зміни як самого осередненого показника, так і співвідношення частот, тобто структурних зрушень.
Визначити зміну середнього рівня якісного показника за рахунок першого фактора дозволяє індекс фіксованого складу, а за рахунок другого - індекс структурних зрушень. Так, формула індексу фіксованого складу має вигляд:


У цьому індексі структура сукупності фіксується, що й дає змогу проаналізувати зміну середньої лише за рахунок зміни рівнів інтенсивного показника. Індекс структурних зрушень знаходять за


У цьому індексі фіксується на рівні базисного періоду якісний показник і, таким чином, визначається зміна середньої за рахунок структурних зрушень.
Між індексами середніх величин існує такий взаємозв'язок:


Обчислимо ці індекси і розглянемо їх екологічний зміст на основі таких даних табл.3.9.1.
Обчислимо індекс середніх викидів по підприємствах двох міст разом:


Таким чином, середні викиди по двох містах знизились на 81,3%. Очевидно, що це є результатом зміні двох факторів:
• по-перше, знизились викиди по кожному місту;
• по-друге, скоротилась питома вага у загальній кількості підприємств, де є викиди по м. Житомир.
Можна обчислити ізольований вплив кожного з цих факторів. Так, індекс фіксованого складу в нашому випадку виявився рівним:


Це означає, що за рахунок зміни середніх викидів на окремих підприємствах середні викиди по двох містах разом знизились на 81,4%.
Індекс структурних зрушень обчислимо за формулою:

Ви бачите тільки 74% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.