Книжки з охорони праці

Системи співзалежних індексів і визначення впливу окремих факторів

Тарасова. Екологічна статистика

Для визначення кількісної оцінки впливу окремих чинників на результуючий показник (вислід) використовують мультиплікативні індексні моделі, за допомогою яких індекс узагальнюючого показника розкладається на добуток двох або більше індексів. Прикладом такої моделі може служити розклад індексу викидів забруднюючих речовин в атмосферу на добуток двох індексів - індексу середніх викидів підприємств та індексу кількість підприємств, що мають викиди в атмосферу.
Співмножники в подібних випадках виступають як факторні показники, від величини яких функціонально залежить результат. Так, зміна загальних викидів в атмосферу є результатом зміни чи середніх викидів, чи кількості підприємств, де є викиди, або того і іншого.
У зв'язку з цим при аналізі динаміки екологічних явищ виникає потреба визначити роль окремих факторів у зміні результативного показника, що має досить істотне практичне значення. Так, з екологічної точки зору, не байдуже, за рахунок чого збільшились або зменшились загальні викиди. Зростання середніх викидів кожним підприємством, тобто якісного фактору, чи збільшення кількості підприємств, де є викиди, тобто об'ємного.
Індексний метод оцінки впливу окремих факторів. Оцінка може бути здійснена як у відносному, так і абсолютному вираженні. Оцінити вплив кожного з факторів означає обчислити індекси факторних показників відповідної системи співзалежних індексів. У загальному вигляді всі двох факторні зведені індекси поєднані так:


Використавши дані табл. 2.62 і попередні розрахунки, визначимо:


Загальні викиди в цілому знизились на 73,3%. При цьому за рахунок зниження середніх викидів підприємствами вони зменшились на 81,3%, а за рахунок збільшення кількості підприємств, де є викиди в атмосферу, зросли на 41,8%.
Визначення абсолютного приросту результативного показника за рахунок зміни кожного фактора теж здійснюється при побудові системи індексів. Якщо йдеться про один вид викидів, то використовують систему індивідуальних індексів.
При цьому слід будувати індекси з урахуванням специфіки індексного методу, яка полягає у зважуванні і фіксуванні ваги. Абсолютні прирости за рахунок окремих факторів обчислюють як різницю між чисельником і знаменником відповідних факторних індексів. Так, загальний абсолютний приріст:

Ви бачите тільки 54% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.