Книжки з охорони праці

Характеристики динамічних рядів

Тарасова. Екологічна статистика

Швидкість і інтенсивність як властивості різних екологічних явищ значно варіюють, що відбивається в структурі відповідних динамічних рядів. Для оцінки цих властивостей динаміки статистика використовує взаємозв'язані характеристики., які поділяються на дві категорії:
♦> показники зміни рівнів динамічного ряду;
♦> середні характеристики динамічного ряду.
До першої категорії належать показники, які визначають зміни, що відбуваються у досліджуваному явищі, і вказують напрям, швидкість та інтенсивність такої зміни. Ці показники отримують в результаті порівняння абсолютних і відносних рівнів ряду динаміки, тобто їх зіставлення. Можливі два варіанти зіставлення поточних рівнів ряду динаміки:
• з одним і тим самим рівнем (базою);
• з попереднім рівнем.
У першому випадку отримують базисні показники, а у другому - ланцюгові. Найчастіше за базу порівняння вибирають перший рівень динамічного ряду.
Основні показники зміни рівнів динамічного ряду. Основними показниками ряду динаміки є: абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення одного проценту приросту, коефіцієнт прискорення та коефіцієнт випередження.
На рис. 2.6.1. наведені формули для розрахунку показників зміни динамічного ряду, де у і (і = 1,2...п) - значення і-го моментного або інтервального рівня.


Рис. 2.6.1. Розрахунок показників зміни ряду динаміки
Розрахунок цих показників наведено в табл. 2.6.2.
2.6.2. Основні показники динаміки викидів шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами відношення двох рівнів динамічного ряду що характеризує інтенсивність зміни рівнів ряду; темп зростання - коефіцієнт зміни, виражений в процентах; коефіцієнт приросту - відношення абсолютного приросту до початкового або попереднього рівня ряду; темп приросту - коефіцієнт приросту, виражений в процентах, який показує, на скільки процентів рівень поточного періоду більший (менший) від рівня, взятого за базу; абсолютне значення одного проценту приросту - відношення абсолютного приросту до темпу приросту, характеризує вагомість кожного проценту приросту; коефіцієнт прискорення (уповільнення) - відношення двох сусідніх темпів зростання, визначених ланцюговим способом; коефіцієнт випередження - відношення темпів зміни двох динамічних рядів за рівні періоди часу.

Ви бачите тільки 44% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.