Книжки з охорони праці

Основні поняття і види рядів динаміки

Тарасова. Екологічна статистика

Динаміка - процес розвитку, зміна явища у часі.
Динамічний ряд - це сукупність значень статистичних показників, розташованих у хронологічному порядкую, Для будь-якого динамічного ряду характерні перелік хронологічних дат (моментів) або інтервалів часу і конкретні значення відповідних статистичних показників, які називають рівнями ряду. Тому кожен ряд динаміки має елементи двох типів - рівні і періоди: рівні - цифри, з яких складається ряд; періоди - дати, якім відповідають рівні ряду. Приклад зовнішнього виду ряду динаміки надано в табл. 2.6.1.
При вивченні динаміки важливі не лише числові значення рівнів, але і їх послідовність. Як правило, часові інтервали поміж рівнями однакові (доба, декада, календарний місяць, квартал, рік).
Приймаючи будь-який інтервал за одиницю, послідовність рівнів
можна записати так: У о, У і, Уз … Уц,
2.6.1. Динаміка викидів у атмосферне повітря


Види рядів динаміки. За різними ознаками динамічні ряди поділяють на таки види:
За статистичною природою показників - на первинні і похідні, ряди абсолютних, середніх і відносних величин.
За ознакою часу - на інтервальні і моментні.
Моментними називають такі ряди динаміки, рівні яких фіксують
стан явища на даний момент часу (дату). Наприклад, стан забруднення середовища на 1 січня тощо. Рівні моментного ряду підсумовуванню не підлягають, так як мають елементи повторного рахунку.
Інтервальним називають такий ряд, рівні якого характеризують явище за певний період часу. Прикладом інтервального ряду є обсяг викидів шкідливих речовин за рік. В інтервальному ряді рівень виступає як агрегований результат процесу і залежить від тривалості часового інтервалу. Слід зауважити, що і похідні показники, обчислені на основі інтервальних рядів, на "відміну від моментних залежать від тривалості інтервалу часу (середньодобовий чи середньорічний обсяг викидів на душу населення).
За кількістю показників у динамічному ряді - на одно- і багатомірні. Останні у свою чергу, поділяють на два види: паралельні та ряди взаємозв'язаних показників.
Одномірні характеризують зміну одного показника, багатомірні - двох, трьох і більше показників.

Ви бачите тільки 41% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.