Книжки з охорони праці

Статистична оцінка істотності зв'язку

Тарасова. Екологічна статистика

Оскільки рівняння регресії має ймовірнісний характер, то у = у +е, де е - випадкова величина, яка відображає вплив неврахованих факторів і невідповідність вибіркової сукупності генеральній. З метою забезпечення надійності оцінок взаємозв'язку між статистичними показниками необхідно знайти максимально і мінімально можливі значення випадкової компоненти (е = у- у ) із заданою ймовірністю, тобто межі довірчого інтервалу. Оцінка випадкової компоненти здійснюється за допомогою залишкової дисперсії ò23 яка характеризує непояснену варіацію фактичних значень у відносно розрахункових у:


Непояснена варіація - це результат дії факторів, що не враховані в лінійній моделі. Непояснена варіація характерна для будь-якої сукупності (вибіркової чи генеральної), якщо існує кореляційний зв'язок. Сума поясненої і непоясненої варіацій дорівнює загальній варіації.
Статистична оцінка істотності зв'язку здійснюється за допомогою дисперсійного аналізу, шляхом співвідношення дисперсій.
■ Значущість характеристик парної регресії оцінюється за допомогою критерію t - Стьюдента:


Якщо t > ta, то коефіцієнт регресії вважається значущим, тобто має значення і в генеральній сукупності.

Ви бачите тільки 42% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.