Книжки з охорони праці

Схема і моделі дисперсійного аналізу

Тарасова. Екологічна статистика

Схема дисперсійного аналізу включає шість етапів:
перший етап - встановлення основних джерел мінливості результативної ознаки і розкладання загальної дисперсії по джерелах утворення та визначення обсягів варіації по джерелах утворення:


другий етап - визначення числа ступенів вільності варіації, що відповідають компонентам загальної варіації;
третій етап - обчислення середніх дисперсій - загальна середня дисперсія а20 (за правилом складання дисперсій) розкладається на міжгрупову а2м і внутрішньогрупову а2в дисперсії:
кожна з яких є квадратом відхилень від середньої в розрахунку на одиницю сукупності:


четвертий етап - оцінка ступеня і сили зв'язку факторних ознак з результативною ознакою. Здійснюється за допомогою двох показників - і2 та 77.
п'ятий етап - оцінка достовірності отриманих розрахунків за допомогою F-критерію
шостий етап - аналіз і загальні висновки про:
• стан варіації досліджуваної результативної ознаки,
• фактори, що викликають на її варіацію,
• ступінь і силу впливу факторів на варіацію результативної ознаки;
• достовірність і надійність зроблених оцінок та висновків. Наведена схема використовується як при однофакторному, так і при
багатофакторному аналізі. Однак зі збільшенням кількості групувальних ознак ускладнюється процес розчленування варіації за джерелами утворення. Це одна з найбільш складних частин дисперсійного аналізу. Загальна схема розкладання:


Ця схема розкладання загальної дисперсії стосується вивчення мінливості ознак під впливом одного фактора. Якщо ж вивчається змінюваність результативної ознаки, зумовлена впливом кількох факторів, тоді факторна дисперсія Dm може бути представлена сумою дисперсій кожного фактора окремо (А, В,С і т.д.) та дисперсій спільної дії факторів, що аналізуються (АВ, AC, ВС, ABC і т.д.). Якщо в комплексному досліді вивчають дію двох факторів (А, В) та їх сполучення (АВ), тоді при аналізі визначають дисперсію кожного з цих факторів окремо DA і DB і за їх сумісним використанням DAB. В цьому випадку дисперсію варіантів розкладають на три компоненти:


Якщо у досліді вивчають три фактори А, В, С дисперсія варіантів складається із наступних компонентів:


Наведене рівняння має силу, якщо статистичний комплекс за співвідношенням частот належить до рівномірного пропорційного комплексу. В аналізі екологічних явищ найчастіше трапляються нерівномірні комплекси. Для них набирає сили нерівність:

Ви бачите тільки 54% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.