Книжки з охорони праці

Показники, які застосовують у дисперсійному аналізі

Тарасова. Екологічна статистика

Статистичною теорією розроблено шість показників дисперсійного аналізу (табл. 2.4.1).
• Для кількісного вимірювання варіацій застосовують сумарну та середню дисперсії:
дисперсія сумарна (D) - вимірює загальний обсяг варіації за сукупністю (групою);
дисперсія середня характеризує варіацію ознаки в розрахунку на одиницю сукупності ((f) або на одну ступень вільності (s2)
сг = D/Na6o (s2) = D/V
кількість ступенів вільності варіації (V), або просто кількість ступенів вільності, являє собою кількість незалежних відхилень індивідуальних значень ознаки від його значення. Вона завжди буде на одиницю менша, ніж кількість спостережень (N). Загальна кількість ступенів вільності, що відповідає загальній сумі квадратів відхилень, підлягає в дисперсійному аналізі розкладанню за компонентами варіації аналогічно розкладанню сум квадратів відхилень: • загальній варіації ознаки відповідає кількість ступенів вільності
Vo=N-l;
■ у міжгруповій варіації оскільки вона представляє відхилення групових середніх від загального середнього, кількість степенів
2.4.1. Основні показники дисперсійного аналізу вільності буде меншою за кількість групи (m) на одиницю, тобто


• для залишкової варіації ступені вільності визначаються також, як і сама залишкова варіація, тобто за різницю між ступенями волі загальної та міжгрупової варіацій:, тобто

Ви бачите тільки 27% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.