Книжки з охорони праці

Сутність і значення дисперсного аналізу

Тарасова. Екологічна статистика

Дисперсійний аналіз — це математико-статистичний метод вивчення результатів спостереження, що залежать від різноманітних одночасно діючих факторів.
Дисперсний аналіз - метод дослідження залежності між явищами при невеликому числі спостережень.
Застосування дисперсійного методу дає можливість розв'язувати досить важливі завдання. Основне призначення дисперсійного аналізу - статистично виявити вплив факторів на варіацію ознаки, що вивчається, визначити частку впливу різних факторів відокремлено, а також їх сумарний вплив на мінливість ознаки. Особливий інтерес становить використання цього методу в тих випадках, коли зміна згаданої ознаки зумовлена одночасно дією факторів, частка впливу яких різноманітна. Зокрема, за його допомогою розв'язуються такі завдання:
■ кількісне вимірювання сили впливу факторних ознак та їх сполучень на результативну;
■ визначення вірогідності впливу та його довірчих меж;
■ аналіз окремих середніх та статистична оцінка їх різниці.
Загальне варіювання експериментальних даних можна
розчленувати методом дисперсійного аналізу на складові частини, що відповідають дуже важливим джерелам мінливості одержуваних цифр. Загальне варіювання в будь-якому досліді обумовлене дією вивчаємих факторів, тобто варіантів досліду, повтореннями, а також багатьма причинами випадкового характеру (технічними помилками, неуточненими факторами тощо).
В основі дисперсного аналізу - закон розкладання варіацій, що являє собою:
ώо = ώсис + ώвип
де ώо - загальний обсяг варіації; ώсис - обсяг варіації, що
визваний дією систематичних факторів; ώвип - обсяг варіації, що визваний дією випадкових факторів.
Загальна варіація — це сумарна варіація результативної ознаки, зумовлена всіма причинами як систематично діючими, так і випадковими. В нашому прикладі це буде сумарна варіація досліджуваної сукупності.
Систематична варіація — це частина загальної варіації результативної ознаки, яку можна пояснити і яка викликана систематичною дією факторних ознак.
Випадкова варіація — це варіація, яку неможливо пояснити, тобто частина загальної варіації результативної ознаки, викликана дією випадкових факторів.
Випадкову варіацію іноді називають залишковою, оскільки вона відбиває варіацію результативної ознаки, викликану усіма іншими факторами, не врахованими в обсязі систематичної варіації. її завжди можна легко обчислити.

Ви бачите тільки 32% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.