Книжки з охорони праці

Основи методології групувань

Тарасова. Екологічна статистика

У кожному конкретному статистичному дослідженні вирішують такі питання: що взяти за основу групування; скільки груп необхідно сформувати; як розмежувати групи. Залежно від того, як виконано групування, якими принципами керувалися при розподілі сукупності на групи, можна зробити різні, часом протилежні висновки. Тому, виділяючи групи, треба дотримуватись єдиних наукових вимог:
♦ першою вимогою використання статистичних групувань є всебічний глибокий аналіз суті і природи явища, що дозволяє визначити його типові риси і відмінності;
♦ другою вимогою - є чітке визначення істотних ознак, за якими воно проводиться.
♦ третьою вимогою - є об'єктивне, обґрунтоване визначення інтервалів групування таким чином, щоб в утворені групи об'єднувались подібні одиниці сукупності, а окремі групи суттєво відрізнялись одна від одної.
Групування статистичної сукупності починають з вибору групувальних ознак.
Групувальна ознака - змінна ознака, на основі якої проводиться розподіл сукупності на групи. Від вибору групувальної ознаки залежить розв'язання питання про утворення груп. Групування може проводитися за атрибутивними або кількісними ознаками - для атрибутивної ознаки число групи відповідає числу її різновидів. Якщо ознака альтернативна, можливі лише дві групи, при групуванні за варіаційною ознакою постає питання щодо кількості груп і інтервалів групування.
Число утворених груп залежно від особливостей явища, яке досліджується, може встановлюватися емпірично або аналітично за формулою Стерджеса:

Ви бачите тільки 30% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.