Книжки з охорони праці

Статистичне групування, його суть і завдання

Тарасова. Екологічна статистика

Групування - це статистичний метод розмежування складного масового явища на істотно різні групи однорідні в тому чи іншому розумінні з метою всебічної характеристики його стану, розвитку і взаємозв'язків.
«Групуванням називають розподіл сукупності на групи (частини) за рядом характерних для них ознак.
При цьому використовується найважливіші положення такого розподілу: в одну групу об'єднуються елементи сукупностей, певною мірою подібні між собою; міра подібності між елементами одної групи значно вища, ніж між елементами, що належать до інших груп.
Суть методу статистичних групувань полягає у тому, що складне масове явище розглядається не як єдине нероздільне ціле, а в ньому виділяються окремі групи одиниць із статистичними показниками, які дають кількісну характеристику якісно своєрідній частині одиниць усієї сукупності.
Тобто кожна з одержаних груg об'єднує однорідні одиниці сукупності.
Принципове значення при побудові групувань має вибір групувально ознаки, на основі якої виділяють різні типи, групи і підгрупи. За групувальну - приймають найістотнішу ознаку яка може бути атрибутивною (якісною) або кількісною. Залежно від складності явищ та мети дослідження групувальних ознак може бути декілька. Якщо групування здійснюється за атрибутивною ознакою, то виділяють стільки груп, скільки є найменувань ознаки. Наприклад, ілюструється розподіл міських земель за видами забудови (атрибутивними ознаками) табл 2.3.1.
2.3.1. Розподіл земель міста за видами забудови

Ви бачите тільки 40% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.