Книжки з охорони праці

Ряди розподілу та їх графічне зображення

Тарасова. Екологічна статистика

Ряди розподілу представляють собою ряди, які характеризують розподіл одиниць сукупності за якоюсь ознакою. Вони також складаються з двох елементів: ознаки, яка має здатність варіюватись, і кількості одиниць сукупності.
Залежно від статистичної природи групувальної ознаки (атрибутивна чи кількісна) ряди розподілу поділяють на атрибутивні та варіаційні: Варіаційні ряди залежно від групувальної ознаки поділяють на дискретні і інтервальні:
■ за ознакою, кількість значень якої обмежена, утворюється дискретний ряд розподілу;
■ за ознакою, що варіює в широких межах, або за неперервною будують інтервальний ряд розподілу. При цьому варіанти групуються в інтервали, а частоти відносяться не до окремого значення ознаки, як у дискретних рядах, а до всього інтервалу.
Розподіл елементів сукупності за двома і більше ознаками називається комбінаційним.
Дискретний ряд розподілу - це такий ряд, в якому варіанти (величини кількісної ознаки) можуть приймати тільки певні значення. Він характеризує розподіл частот між варіантами. Його дані показують, скількох різних значень набуває ознака, яка має здатність варіюватися, в сукупності, і скільки одиниць сукупності їм відповідає. Дискретний ряд складається з двох елементів: варіанта і частоти. Дискретний ряд розподілу графічно зображується у вигляді полігону, який будується в системі прямокутних координат, де на горизонтальній осі відкладаються варіанти, а на вертикальній - частоти.
Інтервальний ряд — це ряд, значення варіанти якого дано у вигляді інтервалів. Він характеризує розподіл частот між інтервалами варіювання значень ознаки. Інтервальний ряд пов'язаний з поняттями інтервал, межі інтервалів, значення інтервалу, центр інтервалу.
Інтервал - це значення ознаки між двома границями.
Межі інтервалу - значення нижньої і верхньої границі.
Значення_ інтервалу (і) — різниця, між верхньою і нижньою межами інтервалу, групи.
Центр інтервалу — півсума граничних значень для кожного інтервалу.
Якщо кількість груп, на яку треба розчленувати сукупність, не відома, то значення інтервалу визначається за формулою Стерджесса:


де n — чисельність сукупності; Хтах, Хтіп - найбільше і найменше значення ознаки.
Якщо кількість груп відома, то значення інтервалу знаходять за іншою формулою:


де т — число груп (інтервалів).
Інтервали можуть бути різних видів: закриті і відкриті, круглі і не круглі, рівні і нерівні, перервні і неперервні.
Для побудови інтервального ряду необхідно встановити значення інтервалу, повну шкалу інтервалів і відповідно до неї згрупувати результати спостереження. На основі даних ранжируванного ряду (табл. 2.2) знайдемо значення інтервалу.
Якщо отриманий інтервал виявиться дробовим числом, то за значення інтервалу слід взяти абс найближче ціле число, або найближчий простий дріб:

Ви бачите тільки 36% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.