Книжки з охорони праці

Статистичні ряди і первинне оброблення статистичної інформації

Тарасова. Екологічна статистика

У результаті обробки та систематизації статистичних матеріалів отримуємо ряди цифрових показників, які характеризують окремі сторони явищ, що вивчаються, в просторі або зміну цих явищ у часі. Тому побудова статистичних рядів є основою будь-якого первинного оброблення статистичної інформації.
Статистичні ряди - це ряди цифр, які характеризує окремі
сторони екологічних явищ у просторі або в часі.
їхнє значення полягає в тому, що вони використовуються як прийом первинної обробки цифрової інформації, як проміжна ланка при побудові угруповань, як самостійний прийом аналізу при вивченні закономірностей розвитку суспільних явищ.
За своїм змістом статистичні ряди поділяються на два види: неупорядковані (вихідні) і упорядковані. Вивченню упорядкованих рядів, як правило, передує побудова неупорядкованого (вихідного) ряду. В свою чергу упорядковані ряди поділяються на декілька видів.
Види статистичних рядів:
■ неупорядковані і упорядковані,
■ ранжируванні ряди,
■ паралельні (аналітичні) ряди,
■ ряди розподілу,
■ часові ряди - хронологічні ряди, ряди динаміки.
Часові ряди представляють собою ряди статистичних даних, розташованих у хронологічному порядку. Ці ряди мають особливо важливе значення при вивченні динаміки явищ і розглядатимуться далі окремою темою.
Елементи рядів. Усі ряди складаються з двох елементів: варіантів і частот.
«Варіант - це окреме значення групувальної ознаки, частота - число, яке показують, як часто варіант зустрічається в ряді.
Замість частот може бути частка, виражена коефіцієнтом чи відсотком. Нагромаджену частоту (частку) називають кумулятивною.
Значення рядів розподілу багатогранне - це:
■ первинна обробка інформації при зведенні,
■ проміжний прийом при побудові угруповань,
■ спеціальний самостійний прийом для вивчення закономірності розподілу.
Основні поняття, що використовуються при вивченні рядів розподілу: частковість нагромадження частот, обсяг ряду, інтервал, границі інтервалу, щільність розподілу.
Побудова та аналіз статистичних рядів.
Неупорядковані ряди — ряди чисел первинної інформації, отримані внаслідок спостереження. Вони служать джерелом інформації про стан явищ і однорідність сукупності, є початковим етапом статистичного аналізу. Наприклад, маємо матеріали спостереження (додаток 5) про обсяг викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря:20,2; 6,2; 6,4- 2,9; 4,2; 1,4; 2,0; 0,6; 0,5; 1,7; 1,4; 2,6; 1,0; 2,2; 0,9; 1,0; 0,9; 0,3; 1,4; 3,7; 1,8; 2,4; 1,6; 0,9;1,2; 0.6; 0,8; 1,4.
Усяка цифрова інформація, подана від рядка, є не наочною і складною для сприйняття. Тому для забезпечення наочності її представляють у формі таблиці, яка налічує два елементи: номер об'єкта і назву показника. Оскільки така таблиця буде вузькою і довгою, то її раціональніше поділити на дві рівні частини і представити в більш компактному вигляді (табл. 2.1.1).
2.1.1. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря Житомирщини, 2005 р.

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.