Книжки з охорони праці

Помилки спостереження і контроль вірогідності даних

Тарасова. Екологічна статистика

Точність і вірогідність статистичних даних є найважливішою вимогою статистики. Точністю вважається міра відповідності даних спостереження дійсній їх величині, вірогідністю - міра об'єктивного відображення ними суті явищ і процесів. В сучасних умовах роль точності і вірогідності інформації значно зростає. Помилки спостереження виявляються внаслідок найретельнішої перевірки та контролю вірогідності даних.
Помилки спостереження - це розбіжність між даними спостереження і дійсним значенням показників. Розрізняють помилки реєстрації і репрезентативності:
♦ помилками реєстрації називають ті, які виникли внаслідок неправильного встановлення фактів або неправильного їх запису. Вони допускаються випадково або систематично:
- випадкові помилки виникають внаслідок дії випадкових причин і спричиняють спотворення даних в той чи інший бік; їх допускають як респонденти в своїх відповідях на питання, так і реєстратори, які заповнюють формуляри; такі помилки не є небезпечними, оскільки вплив їх на узагальнюючі показники врівноважується;
- систематичні помилки призводять до значних зміщень загальних підсумків статистичного спостереження, іноді вони виникають внаслідок не досить чіткого формулювання програми спостережень. Вони бувають навмисні і ненавмисні. Навмисні помилки реєстрації виникають внаслідок свідомого, навмисного викривлення фактів з метою прикрашення дійсності.

Ви бачите тільки 47% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.