Книжки з охорони праці

Організаційні форми, види і способи статистичного спостереження

Тарасова. Екологічна статистика

Форми спостереження. У статистичний практиці застосовують дві організаційні форми спостереження: звітність і спеціально організовані статистичні спостереження.
Звітність — це форма статистичного спостереження, при якій статистичні дані надходять у статистичні органи від підприємств і установ у вигляді обов'язкових і таких, що мають юридичну силу звітів про їх роботу.
Звітність підприємств, установ та організацій є поки що основним джерелом статистичної інформації. У ній передбачається система твердо регламентованих показників, які характеризують діяльність підприємств, установ та організацій. Зміст звіту, форма і термін подання також встановлюється вищим статистичним органом. Звітність складають на основі документів первинного оперативно- технічного і бухгалтерського обліку. Вірогідність гарантується також юридичною відповідальністю керівників підзвітних підприємств та організацій.
Перелік усіх форм із зазначенням їх реквізитів називають табелем звітності.
За різними ознаками статистичну звітність поділяють на окремі види. Насамперед розрізняють типову і спеціалізовану звітність:
♦ типова звітність має єдину форму і зміст для всіх підприємств окремої галузі або всього народного господарства.
♦ спеціалізована звітність властива тим підприємствам чи окремим виробництвам, що мають свої специфічні особливості.
За періодичністю подання звітність буває тижнева, двотижнева, місячна, квартальна, різна; за способом подання - термінова (телеграфна) і поштова. Вид звітності впливає на техніку збору і зведення статистичної інформації. Удосконалення статистичної звітності на сучасному етапі відбувається у напрямі скасування термінової звітності та скорочення кількості поштових звітів.
За порядком проходження звітність поділяють на централізовану і децентралізовану:
♦ централізована звітність проходить через систему державної статистики, де обробляється і передається відповідним органам управління;
♦ децентралізована опрацьовується у відповідних міністерствах чи відомствах, а зведення подають статистичним органам.

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.