Книжки з охорони праці

Графічний метод в екологічних дослідженнях

Тарасова. Екологічна статистика

Статистичний графік являє собою рисунок, який описує статистичні сукупності умовною мовою геометричних знаків тієї чи іншої форми: крапок, ліній, площин, фігур та різних їх комбінацій.
(Статистичні графіки - це спосіб умовного зображення цифрової інформації у вигляді крапок, ліній, стовпчиків, кругів або фігур.
Мета побудови потрійна:
■ популяризація цифрової інформації;
■ забезпечення доступності сприйняття інформації;
■ узагальнення цифрової інформації.
Призначення графіків багатогранне:
■ порівняння між собою різних величин;
■ характеристика складу, структури і структурних зрушень сукупностей;
■ з'ясування ступеня розповсюдження явищ в просторі;
■ вивчення взаємозв'язку між явищами і їх ознаками;
■ виявлення хронологічних явищ і їх ознак;
■ дослідження темпів, тенденцій, закономірностей і перспектив розвитку явищ.
Елементами графіка є:
❖ графічний образ - це сукупність геометричних або графічних знаків (крапки, лінії, фігури), що замінюють числові дані і використовуються для зображення статистичних даних;
❖ допоміжні елементи - складові частини, що роз'яснюють суть графічного образу:
• загальний заголовок, який розкриває зміст графіка;
• осі координат, шкали;
• числові дані на шкалах, які потрібні для уточнення числових значень величин;
• пояснювальні надписи.
Графічні зображення в статистиці можуть бути представлені і негеометричними знаками — силуетами чи малюнками. Наприклад, динаміку книжкової продукції на графіку можна зобразити у вигляді книжкових полиць, інфляційні процеси — у вигляді банкнотів тощо.
У більшості випадків статистичних графіків використовують не об'ємне зображення, складне за побудовою, а площинне.
Площинне зображення досить різноманітне за формою і водночас має ті ж самі складові елементи.

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.