Книжки з охорони праці

Відносні показники, їх види і форми

Тарасова. Екологічна статистика

Досліджуючи екологічні явища чи процеси, статистика не обмежується розрахунком тільки абсолютних показників, яку б велику роль вони не відігравали в аналізі. Адже жодне явище не може бути зрозумілим, якщо його розглядати поза зв'язком з іншими явищами. Із цією метою абсолютним показникам дають порівняльну оцінку за допомогою відносних показників. Тобто останні є результатом зіставлення абсолютних показників.
Відносний показник - виражає міру співвідношення 2-х показників.
Відносні статистичні показники характеризують кількісні співвідношення між різнойменними чи однойменними показниками.
Значення відносних показників для аналізу досить велике, адже за їх допомогою порівнюють характеристики окремих одиниць груп і сукупностей у цілому, вивчають структуру явищ та закономірності їх розвитку, аналізують виконання плану, вимірюють темпи розвитку і інтенсивність поширення суспільних явищ.
Кожна відносна величина являє собою дріб, чисельником якого є порівнювана величина, а знаменником — база порівняння, тобто величина, з якою порівнюють.
Відносна величина = Порівнювальна величина / Базісна величина = 500 / 400 = 1,25
Відносна величина показує, у скільки разів порівнювана величина перевищує базисну або яку частку перша становить щодо другої, іноді — скільки одиниць однієї величини припадає на 100, на 1000 і т. д. одиниць іншої (базисної) величини.
Якщо базову величину показника приймають за одиницю, формою її виразу буде коефіцієнт (кратне відношення), якщо за 100 - то буде відсоток.
Коефіцієнт як форма виразу відносної величини показує, у скільки разів порівнювальна величина більша від базової (чи яку частину від неї становить, якщо величина коефіцієнта менша за одиницю).
У статистичній практиці коефіцієнти, як правило, використовують для вираження відносних величин у випадках, коли порівнювальна величина перевищує базову більше як у 2-3 рази. Якщо таке співвідношення має менші розміри, застосовують відсоткові числа.
У випадках, коли базову величину приймають за 1000, відносні показники виражають у промілях (%о). Наприклад, якщо частка осіб сільського населення району з вищою освітою становить 16%о, це означає, що на кожну 1000 сільського населення у середньому припадає 16 чоловік з вищою освітою.

Ви бачите тільки 26% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.