Книжки з охорони праці

Абсолютні показники, їх значення й види

Тарасова. Екологічна статистика

У системі узагальнюючих статистичних показників широко застосовуються абсолютні показники, адже за їх допомогою можна одержати характеристики різних сторін екологічних явищ: чисельність працівників певної галузі, кількість підприємств, обсяг викидів тощо.
«Абсолютні показники (величини) - це показники, які виражають розмір (обсяг, рівень) кількісних ознак досліджуваних явищ.
Це не абстрактні, а іменовані числа, які виражають розміри екологічних явищ у певних одиницях виміру на певний момент або за певний проміжок часу: штуках, тоннах, гривнях тощо. Абсолютні статичні величини - це початковий вид узагальнюючих показників. Вони завжди мають назву. Залежно від мети дослідження та сутності досліджуваного явища застосовують натуральні, умовно-натуральні, комбіновані, трудові та вартісні одиниці виміру. Приклади:
* Назва показника - обсяг викидів, що забруднюють атмосферу. Одиниця виміру - тонни, кілограми на квадратний метр площі або одного жителя.
* Назва показника - розмір земельної площі. Одиниця виміру - гектар, тисячі гектарів, квадратний метр.
Спосіб одержання абсолютних величин:

Ви бачите тільки 34% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.