Книжки з охорони праці

Класифікація показників за способом, часом і характером

Тарасова. Екологічна статистика


Первинні - визначаються шляхом зведення та групування даних і подаються у формі абсолютних величин (наприклад, кількість джерел забруднення, об'єм викидів чи скидів). Похідні - обчислюються на базі первинних і мають форму середніх або відносних величин (наприклад, викиди в розрахунку на одну особу або одиницю площі).
У процесі їх порівняння отримують похідні показники другого порядку (індекси).
Інтервальні - характеризують явище за певний період часу (місяць, квартал, рік): наприклад, середньомісячні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Моментні - дають кількісну характеристику явищ на певний момент часу: на початок або кінець року): наприклад, залишок обігових коштів на початок місяця.. Інтервальні та моментні показники можуть бути як первинними, так і похідними.
Адитивні (підсумовуючі) показники - це всі абсолютні показники, що здатні підсумовуватися; неадитивні (моментні, відносні, середні) показники не можна підсумовувати.

Ви бачите тільки 22% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.