Книжки з охорони праці

Суть і значення статистичних показників

Тарасова. Екологічна статистика

Статистичний показник - узагальнююча характеристика для кількісного виміру екологічних явищ.
Кожен з статистичних показників має три характеристики:
■ визначеність, кількість і якість;
■ модель розрахунку, екологічний зміст і числове значення змісту;
■ адекватність відображення, точність вимірювання і достовірність інформації (рис. 1.2).


За допомогою статистичних показників вирішується одна з головних задач статистики: визначається кількісна сторона явища чи процесу у поєднанні з якісною стороною.
Показник — кількісно-якісна характеристика соціально- екологічних явищ і процесів.
Якісна сторона показника відображає сутність явища або процесу в конкретних умовах місця й часу, а кількісна - розмір, абсолютну або відносну його величину, тобто числове значення та відповідну одиницю виміру, та іншими категоріями працівників магазину).

Ви бачите тільки 48% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.