Книжки з охорони праці

Комп'ютерні технології обробки електронних таблиць Microsoft Excel

Тарасова. Екологічна статистика

Необхідно зазначити, що спеціалізовані пакети, до яких належать Statistica, - це відносно дорогі, а отже, і не завжди доступні програмні продукти. Переважну більшість задач статистичного аналізу можна досить ефективно розв'язувати з використанням програми обробки електронних таблиць Microsoft Excel. Спектр доступних стандартних статистичних функцій останніх версій Microsoft Excel майже не поступається спеціальним програмам обробки статистичних даних (понад 70 функцій). Для автоматизації розрахунків статистичних показників і параметрів підручника, можна скористатися наведеними далі статистичними функціями:
FPACII (х, ступінь вільності в чисельнику, ступінь вільності в знаменнику).
Результат: F - розподіл ймовірності.
ВЕРОЯТНОСТЬ (інтервал числових значень х, множина ймовірностей появи значень х, нижня границя, верхня границя).
Результат: ймовірність того, що числові значення знаходяться в заданих границях.
ДИСП (число 1, число 2,...).
Результат: дисперсія вибіркової сукупності.
ДИСПР (число 1, число 2,...).
Результат: дисперсія генеральної сукупності.
ДОВЕРИТ (рівень значимості, стандартне відхилення, розмір вибірки).
Результат: довірчий інтервал для генеральної сукупності.
КВАДРОТКЛ (число 1, число 2,...).
Результат: сума квадратів відхилень даних від середнього значення.
KOPEJI (масив у, масив х).
Результат: коефіцієнт кореляції між масивами значень змінних.
ЛИНЕЙН (масив значень у, масив значень х, константа, статистика). Результат: розрахунок параметрів рівняння лінійної регресії: у = b0+bpc1+b2X2+... + blttxm

Ви бачите тільки 30% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.