Книжки з охорони праці

Статистична звітність в екології

Тарасова. Екологічна статистика

Основним джерелом первинної інформації з екології середовища є статистична звітність. Головні форми статистичної звітності наведені в таблиці 1.1.
Діюча статистична звітність в екології середовища складається з багатьох показників, які контролюються державою. Розглянемо склад показників основних форм статистичної звітності.
ФОРМА №1 - Охорона природи. Державному контролю підлягають всі сфери природного середовища: водні ресурси, атмосферне повітря (стаціонарні об'єкти - з них підприємства, організації, автотранспортні підприємства та пересувні транспортні засоби), земельні ресурси, надра, в тому числі підземні води; поводження з відходами (промисловими і побутовими), рослинний і тваринний світ, рибні ресурси, природно- заповідний фонд, джерела іонізуючого випромінювання. Система показників держконтролю за охороною оточуючого природного середовища складається з двох розділів:
1.1.Форми статистичної звітності з екології


♦ показники заходів по контролю - кількість перевірок, притягнуто до адміністративної відповідальності посадових осіб, сума накладених і стягнутих штрафів, передано матеріалів у правоохоронні органи, кількість випадків призупинення виробничої діяльності, скорочення скидів забруднених стічних вод, зменшення викидів забруднюючих речовин в результаті призупинення виробничої діяльності;
♦ показники аварійних забруднень об'єктів НПС (надзвичайних ситуацій) - види аварійних забруднень водних ресурсів, атмосферного повітря, земельних ресурсів, ресурсів рослинного і тваринного світу, масова загибель риби, забруднення або пошкодження об'єктів, територій природно-заповідного фонду; радіаційні аварії, кількість випадків аварійного забруднення об'єктів НПС, нараховано (відшкодовано) збитків, заподіяних внаслідок аварійних забруднень, грн.
ФОРМА №1 - Токсичні відходи. Система показників держконтролю за охороною оточуючого природного середовища складається з трьох розділів:
♦ показники характеристики відходів - клас небезпеки токсичних відходів, назва групи токсичних відходів, технологічний процес і виробництво, де утворюються відходи, фізико-хімічна характеристика відходів, питома вага токсичного компоненту у хімічному складі відходів;

Ви бачите тільки 28% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.