Книжки з охорони праці

Етапи та техніка збору і обробки інформації

Тарасова. Екологічна статистика

Екологічні дослідження вимагають систематичного дотримання чотирьох послідовних етапів:
■ спостереження;
■ формулювання на основі спостережень теорії про закономірність досліджуваного явища;
■ перевірка теорії наступними спостереженнями і експериментами;
■ спостереження за тим, чи є правдивими передбачення, основані на цій теорії.
Факти базуються на прямих або непрямих спостереженнях, що виконані за допомогою органів відчуття або приладів. Всі факти, які належать до конкретної проблеми, називають даними. Спостереження можуть бути якісними (тобто описувати колір, форму, смак, зовнішній вигляд тощо) або кількісними. Кількісні спостереження є точнішими. Вони включають вимірювання величини або кількості, наочним виразом яких можуть бути якісні ознаки. Внаслідок спостережень отримують так званий "сирий матеріал", на основі якого формулюється гіпотеза.
Гіпотеза - це науково обґрунтоване припущення, яке базується на спостереженнях, за допомогою якого можна пояснити те чи інше явище.
Для оцінки гіпотези проводять серію експериментів з метою отримання нових результатів, які б підтверджували або ж заперечували гіпотезу. В більшості гіпотез обговорюється ряд факторів, які могли б вплинути на результати спостережень.
Методологічною основою екологічної статистики як науки про екологічний стан оточуючого середовища є системний підхід.
Техніка збору інформації. В екології найбільше поширені польові біометричні методи і експерименти: перші дають змогу одержати інформацію методом безпосередніх спостережень, другі - забезпечують інформацією в процесі лабораторних досліджень. Збирається інформація за допомогою різних методів.

Ви бачите тільки 23% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.