Книжки з охорони праці

Нормування шумових та вібраційних забруднень довкілля

Тарасова. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Шум - одна з форм фізичного (хвильового) забруднення навколишнього середовища.
Шум - це всі неприємні та небажані звуки чи їх сукупність, які заважають нормально працювати, сприймати інформаційні звукові сигнали, відпочивати.
Захист людини від шкідливого впливу шуму є однією з найважливіших соціально-економічних проблем сучасності, від вирішення якої залежить здоров'я працівників підприємств, установ, організацій, мешканців промислових центрів, міст тощо. Основною метою боротьби з шумом є його повне усунення, а за неможливості цього - зниження інтенсивності шуму до допустимих меж, які визначені відповідними нормами. Нормування шумових та вібраційних забруднень довкілля регламентується нормативними документами: ДСТУ 2867, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.012, ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039, ДНАОП 0.003-3.14, що розробляють ГДШХ - гранично допустимих рівнів шумових характеристик та санітарні норми показників вібраційного навантаження.
Види шумів: постійний, непостійний, коливний, переривчастий, повітряний, структурний, імпульсний.
Одиницею вимірювання шуму є Бел - відношення діючого значення звукового тиску до мінімального значення, яке сприймається вухом людини. На практиці використовується десята частина цієї фізичної одиниці - децибел (ДБ)
Джерела шумів: всі види транспорту, промислові об'єкти, гучно мовні пристрої, ліфти, телевізори, радіоприймачі, музичні інструменти,юрби людей тощо;

Ви бачите тільки 21% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.