Книжки з охорони праці

Критичні антропогенні навантаження на урбанізовану територію

Тарасова. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Безпека і захист довкілля від антропогенного впливу, збереження екологічної рівноваги на певній території залежить не тільки від особливостей господарств, але й від ступеня відповідності урбаністичних структур природно-ландшафтним особливостям території. Розгортання процесів урбанізації привело до великої полярності в розподілі населення по території, до концентрації його у великих містах і агломераціях, в урбанізованих районах, які стали ареною особливо глибоких змін у природному середовищі. У зв'язку з цим особливу актуальність набувають питання щільності населення на урбанізованих територіях, які в свою чергу пов'язані з проблемою раціонального розподілу місцевості на ділянки різного функціонального призначення.
Збереження екологічної рівноваги в регіональних системах розселення може бути забезпечено в результаті дотримання таких містобудівних принципів:
формування екологічно збалансованого природного каркасу розселення на основі раціонального територіального розподілу;
раціонального господарського зонування території, яке забезпечує максимальну ефективність природокористування;
врахування територіальної локалізації природо обмінних процесів з містобудівному районуванні закономірностей з метою обмеження антропогенного тиску на природні ландшафти;
розгляд природного ландшафту у його динаміці.
Різні підходи до визначення критичних антропогенних навантажень на урбанізовану територію і раціонального її використання:
Більшість з них базується на санітарно-гігієнічних критеріях, або на забезпеченості населення зонами різного функціонального призначення. Різниця у підходах пояснюється у значній мірі різницею підходів до визначення меж агломерацій.

Ви бачите тільки 21% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.