Книжки з охорони праці

Нормування впливу техногенних об'єктів на природне середовище

Тарасова. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Нормування впливу техногенних об'єктів на природне середовище регламентується законом "Про охорону атмосферного повітря", законом України про відходи. Тимчасовими правилами охорони оточуючого середовища від відходів виробництва і споживання, правовими основами СН №3209 "Предельное количество накопления токсических промышленных отходов на территории предприятия», "Санитарными правилами устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов» СанПин №2811, СанПин №1746-7, СниП №2.01.28, СниП №2.04.02, СниП №2.04.03, СниП №11-9, СниП №11-35 СН №3209,, СН №339, СН №245, ГОСТ 17.2.3.02, ГОСТ 17.2.3.02, ГОСТ 17.9.01, ГОСТ 17.9.02, ГОСТ 17.9.03, ГОСТ 17.9.04, ГОСТ 17.9.05 та ін., що встановлюють нормативи для кожного джерела забруднення атмосфери і для кожного інгредієнту, який надходить до атмосфери з цього джерела, гранично допустимі концентрації (ГДКмр)

Ви бачите тільки 70% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.