Книжки з охорони праці

Нормування якості грунту

Тарасова. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Нормативи ГДКгр розроблені для речовин, які можуть мігрувати в атмосферне повітря або ґрунтові води, знижувати врожайність або погіршувати якість сільськогосподарської продукції, а також продуктів харчування рослинного походження.
Нормування забруднюючих речовин в ґрунті здійснюється за трьома напрямками:
нормування вмісту шкідливих хімічних речовин в орному шарі грунту;
нормування накопичення токсичних речовин на території підприємства;
нормування забруднення грунту в житлових районах, переважно в місцях збереження побутових відходів.
Значення ГДК деяких хімічних речовин в ґрунтах наведено в табл.2.3.8.
Таблиця 2.3.8
Значення ГДК хімічних речовин в ґрунті


Номенклатура ГДК хімічних речовин в ґрунті складає декілька видів найменувань. За ступенем шкідливості хімічні речовини за умови їх систематичного проникнення у ґрунт розташовуються в такій послідовності: пестициди та їх метаболіти, важкі метали, мікроелементи, нафтопродукти, сірчисті сполуки, речовини органічного синтезу тощо. В ґрунтах нормується в основному вміст пестицидів, тобто отрутохімікатів, які використовуються для боротьби із шкідниками, хворобами, бур'янами, паразитами, гризунами - інсектицидів, фунгіцидів, гербіцидів, акарицидів тощо. Деякі нормативи вмісту пестицидів наведені в таблиці 2.3.9.
Таблиця 2.3.9
Нормативи вмісту пестицидів в ґрунті та допустимих залишкових кількостях в продуктах харчування


Пестициди - це хімічні сполуки (речовини), які використовуються як засоби захисту рослин і тварин від шкідливих організмів. Залежно від ступеня небезпечності для людей і тварин пестициди поділяють на:

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.