Книжки з охорони праці

Показники нормування забруднюючих речовин в грунті

Тарасова. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище

В колишньому СРСР був встановлений лише один норматив, який визначав допустимий рівень забруднення грунту шкідливими хімічними речовинами - ГДКгр для орного шару грунту. Принцип нормування вмісту хімічних сполук в ґрунті заснований на припущенні, що надходження цих сполук в організм біологічних істот, а переважно в організм людини і тварин відбувається через контактуючі з ґрунтом середовища. Основні поняття та означення стосовно хімічного забруднення грунтів визначені в ГОСТ 17.4.1.03.
Важливими заходами щодо збереження грунтів є гігієнічне регламентування їхнього забруднення. Розроблено методичні рекомендації щодо встановлення гранично допустимої кількості( ГДК) хімічних речовин у ґрунтах.
ГДКгр - це концентрацій шкідливої речовини у верхньому орному шарі грунту„ яка не повинна чинити прямого або опосередкованого негативного впливу на контактуючі з ґрунтом середовища (атмосфера та гідросфера) і на здоров'я людини, а також на само " відновлювану властивість грунту.
Крім ГДКгр, як оцінюючий, застосовуються показник орієнтовно- допустимої кількості забруднюючої ґрунти хімічної речовини (ОДК), який визначається розрахунковим методом.

Ви бачите тільки 45% питання.

Текст смс:
kkdtk1
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk1 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.